دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96
دروس عمومی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
دانش خانواده و جمعیت
97/1/29 15:00 کل کتاب
زبان خارجه
97/2/27 10:00 تا پایان درس پنجم
فارسی
97/1/29 15:00 تا آخر مکتب ادبی 2 صفحه 236
اندیشه اسلامی 1
97/2/27 8:00 بخش 2و3و4و5
اندیشه اسلامی 2
97/2/27 09:00 فصل 2و3و4
تفسیر موضوعی قرآن
97/2/27 11:00
بخش 1و3و4و6
اخلاق اسلامی
97/2/27 10:00 فصل 3و4و5
انقلاب اسلامی ایران
97/01/26 10:00 تا پایان فصل پنجم
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
97/01/26 14:00 تا پایان بخش چهارم


دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96
رشته حقوق
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مدنی 2
97/2/11 8:30 فصل 5 و 6
حقوق جزای عمومی 1
97/2/27 10:00 کل کتاب
آیین دادرسی مدنی 3
97/2/5 10:00 تا مبحث داوری
حقوق تجارت 2
97/1/22 10:00 جلد دوم شرکتهای سهامی
حقوق خصوصی 2
97/1/23 9:00 از صفحه 1 تا صفحه 73
جزای اختصاصی 1
متوت فقه 2
97/2/26 9:00 کل کتاب
متون فقه 4 97/2/26 10:00 کل کتاب
متون فقه 1 97/2/26 8:30 کل کتاب
حقوق ثبت 97/1/21 14:00 کل کتاب
قواعد فقه 2
97/1/28 9:00 تا صفحه 120
اصول فقه 1
97/1/28 10:00 از صفحه 73 تا 212
حقوق تجارت 3
97/2/11 9:00 کل کتاب
حقوق مدنی 4
96/12/22 9:00 فقط فصل دوم (ارکان مسئولیت مدنی)
جامعه شناسی
97/2/6 9:00
حقوق مدنی 8
97/01/21 8:30 شفعه
بین الملل خصوصی 1
97/2/6 10:00 فصل اول و دوم تا پایان تابعیت
حقوق بین الملل عمومی 2
97/1/23 10:00 فصل 8و9و10
2حقوق جزای اختصاصی 
97/2/4 15:00 کل کتاب
3حقوق جزای اختصاصی  
کار تحقیقی 1 
 مهلت تحویل
آیین دادرسی مدنی 1 
97/2/4 14:30 کل کتاب
 حقوق جزای عمومی 3
97/1/29 9:30 کل کتاب
حقوق اداری 1
97/1/28 14:00 کل کتاب
حقوق بشر در اسلام 
 حقوق اساسی 2
97/1/29 16:00 کل کتاب
حقوق اساسی 1 
حقوق جزای بین الملل ایران
97/2/11 9:00 کل کتاب
رویه قضایی
آ دادرسی کیفری 2 
حقوق اساسی 3
 حقوق بیمه
 حقوق کار
97/2/25 13:00
حقوق تجارت 4 
96/12/22 8:30 مقدمه،تحقق ورشکستگی ، احراز ورشکستگی
بزهکاری اطفال 
جرم شناسی 
97/2/4 تا صفحه 126
مدنی 6 
97/2/11 9:00 کل کتاب
مدنی 7 
97/1/28 9:00 ودیعه ، عاریه ، وکالت
 تجارت 1
متون حقوقی 1 
متون حقوقی 2 
 
97/2/11 تا آخر مبحث ضابطان دادگستری
حقوق جزای عمومی 1 
پزشکی قانونی
97/2/25 09:00 نصف کتاب
ادله اثبات دعوا 
97/2/5 14:00 کل کتاب
آیین دارسی مدنی 2 
97/2/4 14:00 کل کتاب
مدنی 5 
97/2/4 13:30 کل کتاب
 کیفر شناسی
97/1/21 13:00 بخش اول
روش تحقیق 97/2/18
 
 حقوق مالکیت فکری
97/2/11 9:00 کلیات
حقوق رسانه 
97/1/22 9:00 تا صفحه 97
 

دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96
رشته مدیریت بازرگانی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
مبانی روش تحقیق
97/2/6 11:00
اقتصاد کلان
97/1/27 8:00 6 فصل اول
آموزش مهارتهای حرفه ای
97/2/10 10:00 2 فصل اول
زبان تخصصی مدیریت 1
97/2/27 10:00 تا پایان درس چهارم
خلاقیت - حل مسئله 
احکام کسب و کار 
تحقیق در عملیات 2 
97/2/17 08:00 نصف کتاب
 برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
97/2/22 8:00 نصف کتاب
 کارورزی
 
 مهلت تحویل
بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 
مدیریت اسلامی 1 
روانشناسی سازمانی 
اخلاق حرفه ای در مدیریت 
97/2/3 10:00 5 فصل اول
اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام 
97/2/19 8:00 نصف کتاب
مدیریت اسلامی 2 
بازار یابی و مدیریت بازار
97/2/24 8:00 نصف کتاب
 سیستم های اطلاعاتی مدیریت
حقوق تجارت 
مدیریت استراتژیک 
مبانی مدیریت بازرگانی 
تجارت بین الملل 
مدیریت بازاریابی 
تجارت الکترونیک 1 
 ریاضیات و کاربرد در مدیریت
آمار و کاربرد در مدیریت 2 
97/2/22 14:00

 
دانشگاه پیام نور واحد نودان
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96
رشته روانشناسی
نام درس
تاریخ
امتحان
ساعت امتحان
تعداد صفحات
آمار استنباطی
97/2/3 11:00 از فصل 1 تا پایان فصل 4
فناوری اطلاعات در روانشناسی
97/2/10 10:00 فصل 1 تا پایان فصل 8
آموزه های روانشناسی در حدیث
97/1/28 9:30 فصل 1و2و3
روانشناسی تربیتی
97/1/21 12:00 فصل 1 تا پایان فصل 9
مباحث اساسی در روانشناسی 2
97/1/28 16:00 ازفصل 9 تا پایان فصل 13
مبانی جامعه شناسی 97/2/6 9:00
تحولی 1
96/12/22 10:00 فصل 1،2،3،11
فیزیولوژی اعصاب و غدد 
97/2/16 10:00 فصلهای 1و2و3و7و8
تاریخچه و مکاتب روانشناسی
97/1/21 8:00 از فصل 1 تا پایان فصل 5
روانشناسی اجتماعی
97/2/10 13:00 از فصل 1 تا آخر فصل 5
آشنایی با فلسفه اسلامی 
97/2/4 15:00
مشاوره شغلی و حرفه ای 
97/2/5 15:00 از صفحه 1 تا 216
فلسفه علم روانشناسی
97/2/4 15:00
روش تحقیق در روانشناسی 
روانشناسی اجتماعی کاربردی
97/1/23 11:00
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
97/1/30 13:00
روانشناسی فیزیولوژیک
97/1/23 9:00
روانشناسی شخصیت 
 آسیب شناسی روانی 1
97/2/16 10:00 نصف کتاب
 روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
97/1/30 13:00
 آسیب شناسی روانی 2
97/2/16 10:00 نصف کتاب
انگیزش و هیجان 
 روانشناسی بالینی
97/2/9 10:00 فصلهای 1و5و6
نظریه های مشاوره و روان درمانی 
97/2/2 10:00 فصل اول
روانشناسی دین 
96/12/22 14:00 صفحه 5 تا 42
علوم اعصاب شناختی 
97/2/2 10:00 5 فصل اول
 
97/2/9 10:00 تا آخر فصل 5
کاربرد آزمون های روانی 
آزمون های روان شناختی 1 
احساس و ادراک 
اصول روانشناسی بالینی 
آزمون های روانشناختی 2 
زبان تخصصی 2 
متون روان شناسی 1
97/2/27 10:00 تا پایان درس هشتم
97/1/22 13:00 فصل 2و3و5و6و7
 روانشناسی تجربی
 مبانی مشاوره و راهنمایی
97/1/22 10:00 کل کتاب
 روانشناسی صنعتی
 روانشناسی شناختی
روانشناسی خانواده 97/2/18 14:00 از صفحه 1 تا 165
توانبخشی افراد با نیازهای خاص 97/1/30 12:00 ارائه
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 97/2/5 8:00 کل کتاب

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما