كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95  دانشجوی گرامی لطفاً ازتاریخ 04/02/1396 لغایت 02/03/1396 نسبت به ارزشیابی استادان خود در سامانه گلستان اقدام فرمایید. در غیر این صورت حق هیچ گونه اعتراض به کیفیت تدریس استادان را نخواهید داشت.

 نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور- واحد نودان 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر