كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
ارزشیابی اساتید  دانشجوی گرامی لطفاً تا تاریخ30/09/95 نسبت به ارزشیابی استادان خود در سامانه گلستان اقدام فرمایید. در غیر این صورت حق هیچ گونه اعتراض به کیفیت تدریس استادان را نخواهید داشت.
 نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور- واحد نودان 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر