1397/6/25 یکشنبه

دانشجویان ورودی جدید و سایر دانشجویان لطفا برنامه کلاسی نیمسال اول 99-98 را از طریق لینک زیر دریافت نمایید

------------------------------------------------------------------------------------

رشته حقوق

---------------------

رشته روانشناسی