كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
تغییر محل آزمون پایان ترم

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود می توانند از تاریخ  97/02/01 الی 97/02/17 از مسیر زیر اقدام نمایید:

ورود به منوی 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهریه قادر به انتخاب محل آزمون خود می باشند.

توجه 2:در مراکز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب یکی از این مراکز مطابق با رشته اجرایی در هر یک از این مراکز می باشد.

توجه 3:دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند.

توجه 4 : اگر دانشجویی قصد ندارد که محل آزمون خود را خارج از مرکز تحصیلی خود قرار دهد نیاز به انجام عملیات در این پردازش ندارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر