كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
امکان انتخاب واحد برای دانشجویانیکه تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند
با عنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد در نیمسال دوم 97/96 نشده اند مقرر شد صرفا امکان انتخاب درس برای کاربران ارشد مراکز و واحدها با رعایت مقررات انتخاب واحد تا تاریخ 30 اردیبهشت ماه 97 فراهم شود.
ضمنا انتخاب درس با رعایت مقررات پرداخت شهریه و بخش نامه معاونت محترم اداری و مالی صورت پذیرد.
شایان ذکر است حذف درس امکان پذیر نیست .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر