كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
زمان درخواست تعیین محل آزمون پایان ترم 98-97 تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد :  از تاریخ 97/08/29  الی  97/09/08

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی  :  از تاریخ 97/08/29  الی  97/09/08 

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو  :  از تاریخ 97/09/20  الی  97/10/25

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر