كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
تمدید انتخاب واحد و درخواست مهمانی نیمسال دوم 98-97

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 از تاريخ 97/11/17 الي 97/11/23 در سامانه گلستان تمديد شد.

شايان ذكر است مهلت ثبت و درخواست مهماني نيمسال جاري مجددا از تاريخ 97/11/23 الي 97/12/02 فعال مي گردد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر