كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
شرایط اخذ دروس عمومی گروه معارف برای دانشجویان ترم آخر در نیمسال دوم 98-97

حسب مساعدت گروه معارف، دانشجویان ترم آخر که حداکثر 4 عنوان از دروس عمومی معارف آنها باقیمانده است، می‌توانند دروس مذکور را در نیمسال دوم 98-97 اخذ و بگذرانند. دانشجویانی که ترم ماقبل آخر می باشند می توانند حداکثر 2 عنوان از دروس عمومی معارف را در نیمسال جاری اخذ نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر