كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود
انتخاب محل آزمون امتحانات پایان ترم دانشجویان پیام نور آغاز شد امكان انتخاب محل آزمون از تاريخ 98/08/20 الي 98/09/11 در سامانه گلستان(reg.pnu.ac.ir) از طريق مسير زير فعال مي باشد.
ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون
توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .
توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.
توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.
توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر